Zapraszamy do przesyłania zapytań!

Technologia

Formowanie jednostkowe, mało i średnio seryjne średnich i dużych odlewów wykonujemy w masach samoutwardzalnych (furanach) z wykorzystaniem sterowanej komputerowo mieszarko-nasypywarki firmy FTL.

Formy odlewnicze wykonujemy w masach bentonitowych wilgotnych, oraz w masach samoutwardzalnych, na furanach i szkle wodnym.

Do seryjnego formowania maszynowego używamy dwa typy urządzeń formierskich: FKT 65 i FKT 54.

W procesie formowania używamy omodelowania metalowego, sklejkowego , żywicznego a tak że styropianów.

W naszej firmie wykonujemy odlewy o masie 0,5-1000kg. Do wytapiania używamy pieców indukcyjnych 300, 500, 800 i 1000/1500 kg oraz unowocześnionego pieca typu żeliwiak.

Oczyszczanie odlewów w naszej firmie odbywa się w dwu etapowo. Pierwszy etap to oczyszczanie wstępne w trzech śrutownicach OWD 1000 i OWT 400, kilku oczyszczarkach bębnowych korundowych, a także w piaskarce. Drugi etap to oczyszczanie ręczne na dużych szlifierkach stołowych oraz ręcznych pneumatycznych i elektrycznych.

Rdzenie do form wykonujemy w następującej technologii:

- na gorąco
- z mas olejowych
- z mas żywicznych utwardzanych CO2
- z mas samoutwardzalnych furanowych
- z mas na szkle wodnym utwardzane CO2

Nasza firma posiada dostęp do laboratorium, na którego wyposażeniu znajdują się:

- spektometr do badania składu chemicznego metalu
- twardościomierze
- stanowisko do badań metalograficznych
- stanowisko do badań wytrzymałościowych
- stanowisko do badań mas formierskich