Zapraszamy do przesyłania zapytań!

Formowanie

Formowanie jednostkowe, mało i średnio seryjne średnich i dużych odlewów wykonujemy w masach samoutwardzalnych (furanach) z wykorzystaniem sterowanej komputerowo mieszarko-nasypywarki firmy FTL.

Formy odlewnicze wykonujemy w masach bentonitowych wilgotnych, oraz w masach samoutwardzalnych, na furanach i szkle wodnym.

Do seryjnego formowania maszynowego używamy dwa typy urządzeń formierskich: FKT 65 i FKT 54.

W procesie formowania używamy omodelowania metalowego, sklejkowego , żywicznego a tak że styropianów.